Podeu omplir aquesta enquesta de satisfacció si teniu password::


         Us agraim molt els vostres suggeriments i que ens comuniqueu les coses que podem millorar.

Podeu demanar informació: francboix@gmail.com 

Moltes gràcies

ATENCIO AL CLIENT:  Xiscu 616 488 769