Ver mapa mes granSe accedeix desde Sant Cugat i Barcelona per la carretera de Collserola