FUNDACIÓ PRIVADA VIARÓ
         Avinguda Diagonal,220, 5
             08006 BARCELONA 
             NIF - G60312683
La Fundació privada Viaro, dins el desenvolupament dels seus fins socials, promou el us de la casa de Mas del Bosc, oferint uns serveis de qualitat i amb uns preus adecuants a les possibilitats del joves.
La atenció espiritual de les activitats esta encomanada a la Prelatura del Opus Dei