El servei de catering el porte la empresa Aramarck


La neteja esta encomenada a Evernet S.A.